privacy

Searchia samlar in och behandlar personuppgifter om dig. När du registrerar dig i specialistnätverket godkänner du att vi sparar de uppgifter du anger. Vi lämnar aldrig ut dina kontaktuppgifter till rekryterande företag innan vi fått ett godkännade ifrån dig. Om vi är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut, eller annan reglering kan vi även lämna din information till myndigheter, utan att först inhämta ditt samtycke.

Du har rätt att en gång per år skriftligen begära ut information om vilka personuppgifter Searchia behandlar om dig. På din begäran kan vi även rätta, blockera eller radera information som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten. För mer detaljer, läs här.